صفحه اصلی / تماس با ما / نقشه سایت

کویک کاپلر

  • دریافت کاتالوگ

  • تصاویر بیشتر

  • مشاهده فیلم


Hitch type
 

SDQ17H SDQ10H SDQ08H UNIT DESCRIPTION
30 and above 27~30 18~26 ton Applicable Carrier
530~610 490~545 455~485 Mm Applicable pin distance
330 300 270 Mm Distance between upper and lower pin
10~20 10~20 10~20 l/min Oil Flow
40~380 40~380 40~380 bar Operation PressurePush
type

SDQ10P SQD08P SQD06P SDQ02P UNIT DESCRIPTION
27~30 18~26 27~30 18~26 ton Applicable Carrier
490~545 455~485 490~545 455~485 Mm Applicable pin distance
300 270 300 270 Mm Distance between upper and lower pin
10~20 10~20 10~20 10~20 l/min Oil Flow
40~380 40~380 40~380 40~380 bar Operation Pressure

مرکز رسانه ها | نقشه سایت | تماس با ما | درباره ما

تمامی حقوق این تارنما برای شرکت پارس پروژه راه صنعت محفوظ می باشد.