دريل واگن سوسان

STD14
STD11
STD14

دريل واگن سوسان STD14

اپراتور پسند، كنترل آسان با جوي استيك برقي، راد چنجر حرفه اي،داراي گواهي ايمني كابين (ROPS/FOPS)، تحت پوشش قرار دادن منطقه وسيعي حفاري بدون جابجايي ،قدرت بهينه با استفاده از پمپ هوشمند و سيستم پيشرفته و هوشمند حفاري

مشخصات فني
TECHNICAL DATA
واحد اندازه گيري
Unit
STD14 E
(mechanical type)
STD14 M
(mechanical type)
قطر حفاري

میلیمتر
mm

102-76

102-76

نوع راد

T38-T45

T45-T51

طول راد

میلیمتر
mm

36603660

3660

عمق حفاري

متر
m

25

25

نوع راد چنجر

 

 

 

نوع بوم

تلسکوپی

تلسکوپی

نوع چکش /قدرت

کیلو وات
kW

TD51/20kW

TD51/20kW

حجم کمپرسور / فشار

متر مکعب در دقیقه
m3/min

9

9

سیستم جارو

متر مکعب در دقیقه
m3/min

23

23

توان موتور / نوع موتور

اسب بخار
(کیلو وات)
Hp(kW)

(164)220
Cummins QSB6.7,Tier3

(194)260
Cummins 6C8.3,Tier2

استاندارد ایمنی کابین

ROPS/FOPS (Certified)    

ROPS/FOPS (Certified)    

ابعاد و وزن وزن کاری کیلو گرم
kg
13280 13500
عرض

میلیمتر
mm

2430

2430

ارتفاع

میلیمتر
mm

3150

3150

طول

میلیمتر
mm

8930

8930

سیستم کنترل

جوی استیک برقی

جوی استیک برقی

كارشناس فني شركت پارس پروژه راه صنعت (نماينده رسمي سوسان كره جنوبي در ايران) پس از نصب، آموزش اپراتوري، سرويس نگهداري و تست صحت عمكلرد چكش اقدام به تنظيم صورت جلسه تحويل چكش نموده و برگ گارانتي چكش مهمور به مهر برجسته و هلوگرام شركت پارس پروژه راه صنعت را در اختيار نماينده خريدار قرار مي دهد. مرور كليه شرايط گارانتي در حضور نماينده خريدار توسط كارشناس شركت الزامي است.

همچنين برچسب بازديد روزانه و اپراتوري صحيح جهت دسترسي فوري اپراتور و كنترل هاي روزانه مسئول ماشين آلات در كابين بيل مكانيكي توسط كارشناس نصب الصاق مي شود.

STD11

دريل واگن سوسان STD11

اپراتور پسند، كنترل آسان با جوي استيك برقي، راد چنجر حرفه اي،داراي گواهي ايمني كابين (ROPS/FOPS)، تحت پوشش قرار دادن منطقه وسيعي حفاري بدون جابجايي ،قدرت بهينه با استفاده از پمپ هوشمند و سيستم پيشرفته و هوشمند حفاري

مشخصات فني
TECHNICAL DATA
واحد اندازه گيري
Unit
STD11 E
(Electronic type)
STD11M
(mechanical  type)
STD11 T
(for tunnel application)
قطر حفاري

میلیمتر
mm

89-64

89-64

76-45

نوع راد

T38-T45

T38-T45

T38-T45  

طول راد

میلیمتر
mm

3660

3660

3660

عمق حفاري

متر
m

22

25

نوع راد چنجر

 

 

 

 

نوع بوم

تلسکوپی

تلسکوپی 

تلسکوپی  

نوع چکش /قدرت

کیلو وات
kW

 TD45/15kW

 TD45/15kW

 TD45/10kW

حجم کمپرسور / فشار

متر مکعب در دقیقه
m3/min

5.7

5.7

5.7

سیستم جارو

متر مکعب در دقیقه
m3/min

23

23  

23  

توان موتور / نوع موتور

اسب بخار
(کیلو وات)
Hp(kW)

 (119)160
Cummins QSB6.7,Tier3

(129)11730
Cummins 6B5.9,Tier2

(119)160
Cummins QSB6.7,Tier3

استاندارد ایمنی کابین

ROPS/FOPS (Certified)

ROPS/FOPS (Certified)    

ROPS/FOPS (Certified)    

ابعاد و وزن وزن کاری کیلو گرم
kg
12890 12900 11740
عرض

میلیمتر
mm

2430

2430

2430

ارتفاع

میلیمتر
mm

3150

3150

3150

طول

میلیمتر
mm

8930

8930

8330

سیستم کنترل

جوی استیک برقی

جوی استیک برقی

جوی استیک برقی

كارشناس فني شركت پارس پروژه راه صنعت (نماينده رسمي سوسان كره جنوبي در ايران) پس از نصب، آموزش اپراتوري، سرويس نگهداري و تست صحت عمكلرد چكش اقدام به تنظيم صورت جلسه تحويل چكش نموده و برگ گارانتي چكش مهمور به مهر برجسته و هلوگرام شركت پارس پروژه راه صنعت را در اختيار نماينده خريدار قرار مي دهد. مرور كليه شرايط گارانتي در حضور نماينده خريدار توسط كارشناس شركت الزامي است.

همچنين برچسب بازديد روزانه و اپراتوري صحيح جهت دسترسي فوري اپراتور و كنترل هاي روزانه مسئول ماشين آلات در كابين بيل مكانيكي توسط كارشناس نصب الصاق مي شود.

دریافت کاتالوگ