سیاست ها و چشم انداز

چشم انداز فعاليت هاي شركت پارس پروژه راه صنعت :
با اتكا به پروردگار و در پرتو انديشه، تخصص، تعهد و كوشش برنامه ريزي شده سهامداران، مديران و كاركنان، شركت پارس پروژه راه صنعت در 10 سال آينده شركتي خواهد بود توسعه يافته، يادگيرنده و دانش محور كه با بهره گيري هاي زير در افق چشم انداز مذبور، در صدد است تا علاوه بر حفظ موقعيت برتر خود در سطح كشور، با حضور و تعاملي سازنده و اثربخش در شبكه ملي و منطقه‌اي جايگاهي شايسته در واردات، توليد، فروش، خدمات پس از فروش، تعميرات و نگهداري، منابع انساني، كسب فن‌آوري دست يابد.
پارس پروژه راه صنعت شركتي است توسعه يافته و پاسخگو كه متناسب با مقتضيات محيطي و ارزش ها و شرايط منعطف و متحول، همواره به دنبال بهبود و تعالي مي باشد.
سازمان دانش محور و مساله گرا است و با استفاده از دانش روز در پي يافتن راهكارها است. علاوه بر اين، توليد كننده دانش نيز هست. از دانش ديگران به نحو بهينه استفاده نموده و به گسترش و اشاعه كمك مي كند.
داراي سرمايه‌هاي انساني دانا، فعال، مسئوليت پذير، پر انگيزه، رضايتمند، مثبت انديش، منضبط، مشتري گرا، ارزش آفرين، نوگرا و نوآور، با وجدان كاري و روحيه همكاري و تعاون، وفادار، با احساس تعهد و تعلق به گروه و بالندگي آن، معتقد به توسعه و اعتلاي كشور مي باشد.

محصولات
• توسعه ظرفيت و سهم بازار
• ارتقاء سطح كيفيت و خدمات پس از فروش
• تنوع گرايي و تهيه سبد كالا
• مشاركت موثر در بازار تعمير و نگهداري ماشين آلات سنگين و متعلقات آن
• پشتيباني از كارآفريني و استعداد فني و ظرفيت‌هاي ساخت و توليد در صنعت ماشين آلات سازي، معدني و متعلقات آن

كيفيت و بهره‌وري
• توسعه كيفيت در خدمات ارائه شده به مشتري از جمله خدمات پس از فروش
• توسعه فرهنگ سازماني
• حفاظت از محيط زيست
• ارتقاء پيوسته بهره‌روري مجموع عوامل (سرمايه، نيروي انساني) ذيربط

فناوري اطلاعات
• توسعه سيستم ارتباط با مشتري
• توسعه سيستم‌هاي يكپارچه مالي ، انبارداري و اتوماسيون اداري
• توسعه سيستم اطلاعات مشتري

 بازار
• تعامل با ساير نمايندگي هاي ماشين آلات راه سازي، معدني و نمايشگاه داران اين حوزه
• حضور موثر در پروژه هاي صنايع معدني، راه سازي و خدمات وابسته
• روزآمد و كارآمد كردن و تكميل مديريت زنجيره تامين و ارزش افزايي شركت با توجه به مزيت‌هاي رقابتي خود

مشتری
• توسعه فرهنگ مشتري‌مداري و توجه ويژه به وفاداري مشتريان
• تمركز در مديريت زنجيره خدمت به مشتريان و ارائه خدمات متمايز و برجسته

مديريت
• بهبود و تكميل نظام مديريت راهبردي (هدف گذاري، برنامه ريزي، اجرا و ارزيابي بر اساس استراتژي‌ها)
• توسعه مديريت از طريق ارتقاء سطح فرهنگ، دانش، و مهارت‌ها
• پيوستگي، يكپارچگي و همسويي توام با هم افزايي تيم مديريت گروه
• ارزيابي عملكرد مديران و توجه جدي به شایسته سالاري در انتصاب ايشان

سرمايه انسانی
• بهبود فرآيند و تخصصي كردن مديريت منابع انساني گروه
• توسعه خدمات آموزشي در زمينه ماشين الات راه سازي، معدني

منابع مالي
• بهبود نسبت‌هاي مالي
• شناسايي و استفاده مطلوبتر ار منابع مالي و تسهيلات بازارهاي سرمايه