چکش های سبک سوسان SB

عملكرد فوق العاده، ضربات پرقدرت، اطمينان از كيفيت و دوام قطعات، وزن كاري كم

Category:
مشخصات فني
TECHNICAL DATA
واحداندازه گیری
Unit
SB30-II
A type *
SB30-II
B type **
SB40-II
*A type
SB40-II
**B type
وزن عملياتي
Operating weight
کیلو گرم
Kg
131 144 298 292
وزن عملياتي بيل مكانيكي متناسب با چكش
Carrier weight
تن
ton
2.5_4.5 2.5_4.5 4_7 4_7
ارتفاع با قلم
Height
میلیمتر
mm
1287 1313 1616 1602
جريان روغن مورد نياز
Required oil flow
لیتر بر دقیقه
l/min
25_50 25_50 40_70 40_70
فشار کاری
Operating pressure
بار
bar
90_120 90̴120 110_140 110_140
تعدادت ضربات
Impact rate
ضربه در دقیقه
bpm
600_1100 600_1100 500_900 500_900
قطر قلم
Tool diameter
میلیمتر
mm
53 53 68 68

كارشناس فني شركت پارس پروژه راه صنعت (نماينده رسمي سوسان كره جنوبي در ايران) پس از نصب، آموزش اپراتوري، سرويس نگهداري و تست صحت عمكلرد چكش اقدام به تنظيم صورت جلسه تحويل چكش نموده و برگ گارانتي چكش مهمور به مهر برجسته و هلوگرام شركت پارس پروژه راه صنعت را در اختيار نماينده خريدار قرار مي دهد. مرور كليه شرايط گارانتي در حضور نماينده خريدار توسط كارشناس شركت الزامي است.

همچنين برچسب بازديد روزانه و اپراتوري صحيح جهت دسترسي فوري اپراتور و كنترل هاي روزانه مسئول ماشين آلات در كابين بيل مكانيكي توسط كارشناس نصب الصاق مي شود.

دریافت کاتالوگ

محصولات مرتبط